Seniorencontact Middelburg-VeereVASTE ACTIVITEITEN

 NORDIC WALKEN  
 (altijd vrijdag 14.00)
wisselende startadressen
Lex Hegie 06 39 38 83 32
lexhegie@gmail.com 
                                                     

 

 
                                     

UIT ETEN BIJ RESTO VAN HARTE  
(altijd dinsdag 18.00)
Noordpoortplein 2, Middelburg
informatie, Cathrien Hamelink
cathhamel@zeelandnet.nl


 

KOFFIEMORGENS
(altijd 1e dinsdag van de maand 10.30)
Hof van Buren ,Oranjelaan 19 Middelburg
(altijd 2e donderdag van de maand 10.30)
Buitenrust, Buitenruststraat 221, Middelburg:
informatie Ger van Waegeningh,
gvanwae@zeelandnet.nl


                   

ZONDAGMIDDAGCONTACTGROEP
(altijd laatste zondag van de maand 14.00)
Opgeven & inlichtingen: Riet Roos 681260
Käthe Postema  0118 611907   
                       
WANDELEN OP WOENSDAG
(altijd 3e woensdag van de maand 14.30)
Opgeven & inlichtingen: K. Postema 0118 611907
FIETSCLUB (alleen in de zomer bij droog weer)
(altijd 1e dinsdag van de maand 13.30)
Opgeven op maandag vóór 18.00 uur.
Opgeven & inlichtingen:
Ina Oreel    0654970050
ioreel@zeelandnet.nl

         


  
REPETITIE KOOR INTERMEZZO
(Altijd dinsdag13.30 uur)
Hof van Buren ,Oranjelaan 19 Middelburg
inlichtingen: Riet Roos 681260


KIJKEN NAAR KUNST    

De afgelopen jaren zijn er in Middelburg geregeld bijeenkomsten geweest onder het motto  Kijken naar Kunst. Voor wie daar nog niet aan heeft meegedaan:dat zijn bijeenkomsten met zo’n twaalf à zestien deelnemers waarbij samen wordt gekeken en geluisterd naar verschillende kunstvormen. Geen lezing of cursuskunstgeschiedenis, maar zelf kijken/luisteren en daarna samen bespreken. De deelnemers krijgen afbeeldingen van kunstwerken te zien en daarover worden vragen gesteld die alleen of met één of twee anderen worden beantwoord. Wat vindt u hiervan, vindt u het mooi, waarom zou de kunstenaar het zo gemaakt hebben, enz. Daarna  worden de antwoorden gezamenlijk besproken en worden de kunstwerken
toegelicht. Het gaat om de eigen beleving van de deelnemers, niet om het vinden van de ‘goede’ antwoorden. Alles is goed.
Deze bijeenkomsten worden gehouden op dinsdagochtend van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur
bij Nicolette Meulenbroek-Kleinegris thuis in Klarenbeek. De data zijn: 9, 16, 23 en 30 juli. Seniorencontact rekent voor vier bijeenkomsten
samen een bedrag van € 20,00. Aanmelden bij n.meulenbroek@zeelandnet.nl


Activiteitenagenda


Bezoek Zeeuwse Bibliotheek

Datum:19-08-2024
14:00

Informatie en opgeven bij: Will v.d.Laan,
huwilasa51@zeelandnet.nl
Op maandag 19 augustus brengen we een bezoek aan de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. We worden om 14.00 uur verwacht, medewerker Julia de Bruyckere verzorgt voor ons een rondleiding. Ze zal ons wijzen op zaken die voor ouderen interessant zijn: op de jeugdafdeling waar we boeken kunnen vinden die we met ons kleinkind kunnen lezen. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de Groot Letter Boeken, die wijzelf nodig hebben vanwege verminderd zicht. We gaan verder naar de tijdschriften- en krantenafdeling, voor iedereen een bron van informatie. We testen onze kennis wat de catalogus betreft en de mogelijkheid boeken te reserveren. Op de eerste verdieping kunnen we met behulp van SISO-nummers informatieve boeken zoeken, we zullen zelf aan 3 het werk worden gezet; bedenk alvast maar welke hobbyboeken je wilt vinden. Tot slot van de rondleiding zal Julia ons wijzen op de mogelijkheid steun te krijgen bij digitale zaken, bij voorbeeld een DIGID aanvraag. Tegenwoordig is de bibliotheek een ontmoetingsplaats, iedereen kan binnenlopen om te lezen of te kletsen in een gezellig hoekje. Je kunt zelfs de puzzel die op een tafel staat proberen af te maken. Lenen kan uiteraard alleen met een pasje. Neem je bibliotheekkaart mee. Als je die niet hebt, kun je er één aanvragen. We eindigen onze rondleiding in het LEESCAFÉ, neem wel een bankpasje mee, wanneer je iets wilt drinken want je kunt je niet contant betalen. De rondleiding is gratis daarvoor is geen pas nodig. Opgeven voor 15 augustus.Terug naar overzicht