Zeeuws KBO-nieuws

Nieuws

Nieuw telefoonnummer voor de Luisterlijn: 088 0767 000 

31-03-2021
De Luisterlijn is sinds kort bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terecht kunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. 
Lokaal tarief
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Het telefoonnummer is niet zichtbaar op de factuur van de beller.
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.
Wil je meer weten? Kijk dan hier

Inclusief wonen in zorgzame gemeenschappen

20-03-2021
Een woonconcept waarbij de verbinding tussen mensen met en zonder zorgvraag centraal staat: Stijn van Kreij brengt het tot werkelijkheid met zijn sociale onderneming Butterfly Effect.
Door tiny houses op terreinen van zorgorganisaties te verhuren aan vrijwilligers ontstaan er zorgzame gemeenschappen voor jong en oud. Een kleine verandering op de ene plek kan op termijn leiden tot een grote verandering elders: dat is de betekenis van het Engelse begrip butterfly effect.  Butterfly Effect is ook de naam van de organisatie waarvan Stijn van Kreij (45) directeur is. Van Kreij zet daarmee een nieuw concept van zorg en wonen in de markt. In dat concept symboliseert het begrip butterfly effect kleine ontmoetingen die van grote invloed zijn op het welzijn van de betrokkenen. Want het woonconcept van Van Kreij draait om kleine momenten van ontmoeting.
Lees verder >>

C-support: nazorg voor COVID-19-patiënten

20-03-2021
Sinds 2020 kunnen COVID-19-patiënten terecht bij C-support. Deze stichting adviseert en ondersteunt mensen die te maken hebben met de gevolgen van ziekte na besmetting met het coronavirus. Directeur-bestuurder Annemieke de Groot: ‘Veel patiënten blijken meer nodig te hebben dan alleen medische nazorg.’
‘We zien dat veel COVID-19-patiënten maanden nadat ze ziek werden, met allerlei vragen zitten. Dit kan op het gebied van hun gezondheid zijn, maar ook op psychosociaal vlak of op het gebied van werk en inkomen.’ Aan het woord is Annemieke de Groot, directeur-bestuurder van C-support. Deze stichting wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is ontstaan uit Q-support dat sinds 2013 bestaat. Q-support biedt tijdelijke ondersteuning aan mensen die te maken hebben met de gevolgen van Q-koorts, een andere infectieziekte. ‘Zowel Q-support als C-support biedt nazorg aan patiënten die te maken hebben met de gevolgen van een nieuwe infectieziekte’, legt De Groot uit. ‘Beide stichtingen kunnen patiënten helpen in een traject dat zijn werking heeft bewezen bij Q-support.’
Lees verder >>

KBO-PCOB peiling: Politiek houdt onvoldoende rekening met de belangen van senioren

12-03-2021
Ruim de helft (53%) van de senioren vindt dat politiek Den Haag onvoldoende rekening houdt met de belangen van ouderen. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Slechts twaalf procent vindt van wel. Ondanks het gevoelde gebrek aan aandacht, is dit geen reden om niet naar de stembus te gaan. Bijna alle senioren (98%) geven aan van plan te zijn om te gaan stemmen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Het blijkt maar weer dat senioren trouwe stemmers zijn. En nu deze groep meer dan de helft van het aantal stemgerechtigden uitmaakt, mogen de politieke partijen die loyaliteit ook wel belonen door ze mee te nemen in hun verkiezingsplannen en bij het vormen van het nieuwe kabinet.” Met name koopkracht (AOW en pensioen), wonen en zorg en welzijn zijn, wat senioren betreft, de belangrijkste thema’s die een nieuw kabinet moet oppakken.  Lees meer >>

KBO-PCOB Nieuwe Stijl

20-02-2021
De ledenraden van de KBO en PCOB hebben een brief doen uitgaan over het bestuurlijk overleg in de laatste maanden, wat daar uit voort gekomen is en welke stappen er verder worden ondernomen.
Klik hier voor de volledige brief.

Manifest: Waardig ouder worden

17-02-2021
Op 12 december hebben de ChristenUnie, Omroep Max en KBO-PCOB, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder De Koepel, het Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend.
In het manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.
Lees verder >>

Nieuw meldpunt zorgwekkend gedrag: 0800 1205

10-11-2020
Via het meldpunt ‘Zorgwekkend gedrag’ kunnen mensen die zich zorgen  maken over hun naasten in contact komen met zorgverleners in de buurt.  Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp  waar behoefte aan is. Het gaat hier om niet-acute hulp.
Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders,  bijvoorbeeld een naaste of een buurman, kunnen dit meldpunt bellen.  Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer)  voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel  problemen hebben en dreigen af te glijden. Het kan gaan om een oude  overbuurman of -vrouw die steeds met blote voeten op straat loopt en al  een paar keer de sleutels van de voordeur blijkt vergeten te zijn, misschien  is hij of zij dement aan het worden. 
Lees verder in NieuwsFlitZ 139, pagina 7 >>