Bestuur

Ruud Louwes

Ruud Louwes

Positie Voorzitter

Portefeuille Beleid richting gemeenten gemeentepolitiek samenwerking andere ouderenbonden

Bereikbaar E-mail: voorzitter@kbomiddelburgveere.nl Mob: 06-24863893

Ko Pluijmers

Ko Pluijmers

Positie Secretaris

Portefeuille Algemene zaken, Ledenadministratie

Bereikbaar E-mail: secretaris@kbomiddelburgveere.nl Mob: 06-13271636

Bas Vooijs

Bas Vooijs

Positie Penningmeester

Portefeuille Financiën

Bereikbaar E-mail: penningmeester@kbomiddelburgveere.nl Tel: 0118-501020

Bank Rabobank: NL90RABO0160327407

Maddy van der Plasse

Maddy van der Plasse

Positie Algemeen bestuurslid

Portefeuille Beleid richting gemeenten gemeentepolitiek samenwerking andere ouderenbonden

Ger van Waegeningh

Ger van Waegeningh

Positie Algemeen bestuurslid

Portefeuille Beleid richting gemeenten gemeentepolitiek samenwerking andere ouderenbonden Hulpvragen bij: - belastingaangiften - problemen WMO - problemen gemeenten - invullen formulieren - Bezoek/kaartje belletje naar leden bij eenzaamheid, ziekten

Käthe Postema

Käthe Postema

Positie Algemeen bestuurslid

Portefeuille Bezoek/kaartje belletje naar leden bij eenzaamheid, ziekten