Seniorencontact Middelburg-Veere

Welkom bij Seniorencontact Middelburg-Veere

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. 
Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.
Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.


Seniorencontact Middelburg-Veere heeft ruim ongeveer 270 leden.

Onze afdeling organiseert ontspanning-, voorlichting- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven.
Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.