Welkom bij KBO-Middelburg-Veere

Het bestuur hoopt dat alle leden zullen genieten van de bijzondere activiteiten
die onze afdeling in december organiseert
en wenst u zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. 
Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

KBO-Middelburg-Veere heeft ruim 300 leden. Inmiddels bestaan wij 16 jaar!

Onze afdeling organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven.
Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Landelijk is KBO-PCOB met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.