ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 14.00
(ZIE BIJ ACTIVITEITENAGENDA)


VASTE ACTIVITEITEN

 NORDIC WALKEN  
 (altijd vrijdag 14.00)
wisselende startadressen
Lex Hegie 06 39 38 83 32
lexhegie@gmail.com 
                                                     

 

 
                                     

UIT ETEN BIJ RESTO VAN HARTE  
(altijd dinsdag 18.00)
Noordpoortplein 2, Middelburg
informatie, Cathrien Hamelink
cathhamel@zeelandnet.nl


 

KOFFIEMORGENS
(altijd 1e dinsdag van de maand 10.30)
Hof van Buren ,Oranjelaan 19 Middelburg
(altijd 2e donderdag van de maand 10.30)
Buitenrust, Buitenruststraat 221, Middelburg:
informatie Ger van Waegeningh,
gvanwae@zeelandnet.nl


                   

ZONDAGMIDDAGCONTACTGROEP
(altijd laatste zondag van de maand 14.00)
Opgeven & inlichtingen: Riet Roos 681260
Käthe Postema  0118 611907   
                       
WANDELEN OP WOENSDAG
(altijd 3e woensdag van de maand 14.30)
Opgeven & inlichtingen: K. Postema 0118 611907
FIETSCLUB (alleen in de zomer bij droog weer)
(altijd 1e dinsdag van de maand 13.30)
Opgeven op maandag vóór 18.00 uur.
Opgeven & inlichtingen:
Ina Oreel    0654970050
ioreel@zeelandnet.nl

         


  
REPETITIE KOOR INTERMEZZO
(Altijd dinsdag13.30 uur)
Hof van Buren ,Oranjelaan 19 Middelburg
inlichtingen: Riet Roos 681260


Activiteitenagenda


Algemene Ledenvergadering

Datum:10-04-2024
14:00


op woensdag 10 april 2024
in het Palet, van Reigersbergstraat 1, Middelburg.
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.
Binnenkort komen we weer samen voor de Algemene Ledenvergadering, die is op 10 april. We besteden dan aandacht aan het afgelopen jaar aan de hand van de verslagen van secretaris Ko Pluijmers en penningmeester Bas Vooijs.
Bas is als bestuurslid aftredend en hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Tijdens de ALV zullen we daar bij stilstaan. Het betekent dat we inmiddels op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Wilt u die taak op u nemen of weet u iemand, bel of e-mail mij, dan gaan we hierover in gesprek. Ger van Waegeningh is ook aftredend en wel herkiesbaar, voor voorlopig een jaar.
Tijdens de ALV gaan we ook de naam van onze afdeling bepalen, we informeren u verder over de ontwikkelingen op provinciaal niveau en over de ondersteuning die we de KBO afdeling Vlissingen willen geven. Kortom, komt u vooral naar de ALV op 10 april.
En, als altijd, u bent van harte welkom bij alle andere activiteiten, zoals die in deze KBO-Wijzer vermeld staan.Terug naar overzicht