Seniorencontact Middelburg-VeereVASTE ACTIVITEITEN

 NORDIC WALKEN  
 (altijd vrijdag 14.00)
wisselende startadressen
Lex Hegie 06 39 38 83 32
lexhegie@gmail.com 
                                                     

 

 
                                     

UIT ETEN BIJ RESTO VAN HARTE  
(altijd dinsdag 18.00)
Noordpoortplein 2, Middelburg
informatie, Cathrien Hamelink
cathhamel@zeelandnet.nl


 

KOFFIEMORGENS
(altijd 1e dinsdag van de maand 10.30)
Hof van Buren ,Oranjelaan 19 Middelburg
(altijd 2e donderdag van de maand 10.30)
Buitenrust, Buitenruststraat 221, Middelburg:
informatie Ger van Waegeningh,
gvanwae@zeelandnet.nl


                   

ZONDAGMIDDAGCONTACTGROEP
(altijd laatste zondag van de maand 14.00)
Opgeven & inlichtingen: Riet Roos 681260
Käthe Postema  0118 611907   
                       
WANDELEN OP WOENSDAG
(altijd 3e woensdag van de maand 14.30)
Opgeven & inlichtingen: K. Postema 0118 611907
FIETSCLUB (alleen in de zomer bij droog weer)
(altijd 1e dinsdag van de maand 13.30)
Opgeven op maandag vóór 18.00 uur.
Opgeven & inlichtingen:
Ina Oreel    0654970050
ioreel@zeelandnet.nl

         


  
REPETITIE KOOR INTERMEZZO
(Altijd dinsdag13.30 uur)
Hof van Buren ,Oranjelaan 19 Middelburg
inlichtingen: Riet Roos 681260


KIJKEN NAAR KUNST    

De afgelopen jaren zijn er in Middelburg geregeld bijeenkomsten geweest onder het motto  Kijken naar Kunst. Voor wie daar nog niet aan heeft meegedaan:dat zijn bijeenkomsten met zo’n twaalf à zestien deelnemers waarbij samen wordt gekeken en geluisterd naar verschillende kunstvormen. Geen lezing of cursuskunstgeschiedenis, maar zelf kijken/luisteren en daarna samen bespreken. De deelnemers krijgen afbeeldingen van kunstwerken te zien en daarover worden vragen gesteld die alleen of met één of twee anderen worden beantwoord. Wat vindt u hiervan, vindt u het mooi, waarom zou de kunstenaar het zo gemaakt hebben, enz. Daarna  worden de antwoorden gezamenlijk besproken en worden de kunstwerken
toegelicht. Het gaat om de eigen beleving van de deelnemers, niet om het vinden van de ‘goede’ antwoorden. Alles is goed.
Deze bijeenkomsten worden gehouden op dinsdagochtend van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur
bij Nicolette Meulenbroek-Kleinegris thuis in Klarenbeek. De data zijn: 9, 16, 23 en 30 juli. Seniorencontact rekent voor vier bijeenkomsten
samen een bedrag van € 20,00. Aanmelden bij n.meulenbroek@zeelandnet.nl


Activiteitenagenda

28-07-2024
Zondagmiddagcontactgroep Vlindertuin
Opgeven & inlichtingen: Riet Roos 0118 681260 of Käthe Postema 0118 611907 Riet en ik hebben bedacht om zondag 28 juli de Vlindertuin weer eens te bezoeken. Die is in Kwadendamme en we gaan met de...   Meer
19-08-2024
Bezoek Zeeuwse Bibliotheek
Informatie en opgeven bij: Will v.d.Laan, huwilasa51@zeelandnet.nl Op maandag 19 augustus brengen we een bezoek aan de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. We worden om 14.00 uur verwacht, medewerker Julia de...   Meer
21-08-2024
Wandelen op woensdag
Opgeven & inlichtingen: K. Postema 0118 611907 We verzamelen ons om 14.30 uur voor Hof ter Veste en de bedoeling is om dan richting de Griffioen te lopen en vlakbij de Aldi iets te drinken. We hopen op goed...   Meer
25-08-2024
Zondagmiddagcontactgroep boottochtje grachten Middelburg
Opgeven & inlichtingen: Riet Roos 0118 681260 of Käthe Postema 0118 61190 Eind mei was de bedoeling om een boottochtje te maken door de Middelburgse grachten, maar vanwege het weer is dat toen niet door...   Meer