Koopkracht

KBO-PCOB vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor.  KBO-PCOB staat voor een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk en solidair is en dat recht doet aan jaren van hard werken.  KBO-PCOB wil dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.  KBO-PCOB strijdt voor een stevige positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt: voldoende werk, scholing en inkomen.

Meer info op landelijke website  

KBO-PCOB maakt zich sterk voor:

Goed pensioen

   We staan voor een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk en solidair is en dat recht doet aan jaren van hard werken.

Stop de stapeling

  We willen dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.

Arbeid en inkomen

  We worden gemiddeld ouder en werken langer. De arbeidsmarkt is daar nog niet op ingericht. KBO-PCOB strijdt voor een stevige positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt: voldoende werk, scholing en inkomen.

Armoede voorkomen

  Ook in Nederland neemt de ongelijkheid toe. We stellen alles in het werk om armoede bij senioren te voorkomen. Eerste voorwaarde daarbij is dat de AOW welvaartsvast blijft. We zijn daarnaast scherp op belastingen, compensaties en toeslagen: bereiken degenen die het nodig hebben? Het agenderen en oplossen van financiële kwetsbaarheid van groepen ouderen heeft onze hoogste prioriteit. 

Meer in dit dossier: