Seniorencontact Middelburg-Veere

Belangenbehartiging

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: 

Koopkracht

Wonen Welzijn Zorg

Veiligheid

Zingeving

Digitalisering


In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal overleg seniorenorganisaties). Onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen.